Tin tức

CÁC LOẠI SÓNG CARTON

27 Tháng 03 2020 |

Sóng A: Độ cao sóng giấy 4.7 mm, giấy tấm sử dụng sóng A chịu được lực phân tán tốt trên toàn bề mặt. Sóng B: Độ c...
Đọc tiếp

KÝ HIỆU TRÊN THÙNG CARTON

27 Tháng 03 2020 |

Ngày nay các bạn sẽ nhìn thấy các ký hiệu, các biểu tượng trên hầu hết các sản phẩm. Để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng tron...
Đọc tiếp