Sản xuất - Thiết kế

THÙNG CARTON 3 LỚP

26 Tháng 09 2018 |

1. Đặc Điểm Cấu Tạo Thùng Carton 3 Lớp Thùng carton 3 lớp được cấu tạo bởi 1 lớp sóng giữa và 2 lớp bề mặt: - Lớp mặt: L...
Đọc tiếp

THÙNG CARTON 5 LỚP

26 Tháng 09 2018 |

1. Đặc Điểm Cấu Tạo Thùng Carton 5 Lớp Thùng carton 5 lớp được cấu tạo bởi 5 lớp giấy: - 1 Lớp mặt: Lớp giấy ngoài cùng...
Đọc tiếp

THÙNG CARTON 7 LỚP

25 Tháng 09 2018 |

1. Đặc điểm cấu tạo thùng carton 7 lớp Thùng carton 7 lớp được cấu tạo bởi 3 lớp sóng, 2 lớp bề mặt và 2 lớp lót xen giữa 3 ...
Đọc tiếp

BÌA CARTON, TẤM CARTON

25 Tháng 09 2018 |

1. Thùng Carton Đựng Trái Cây Sản phẩm tiêu biểu của bao bì carton không thể không kể đến sản phẩm chứa đựng trái cây. ...
Đọc tiếp

THƯ VIỆN SẢN PHẨM

25 Tháng 09 2018 |

Công ty Cổ phần Vận tải và Bao bì Traco luôn được các đối tác tín nhiệm. Với các sản phẩm chất lượng đạt chuẩn. Đảm bảo chất lượng hàng...
Đọc tiếp